El curs és una aproximació a la relació entre la tradició literària i la mitologia generada pel cinema al llarg del segle XX. Explorarem temes i personatges literaris que s’han convertit, gràcies al cinema, en veritables mites dins de l’imaginari col·lectiu: Frankenstein, Dràcula, Dorian Gray, Doctor Jeckyll i Mr. Hyde, entre d'altres.

A cada sessió presentarem un personatge “universal”, descobrirem els seus orígens literaris i les reencarnacions cinematogràfiques posteriors.

Publication date: Tuesday, 05 January 2021
  • Share