Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
América, España, Solidaridad y Cooperación
AESCO

AdreçaGran Via de les Corts Catalanes, 922 Baixos
08018 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteSant Martí
Telèfon93 603 59 59
605 80 97 11
Correu electrònicmediacion.catalunya@ong-aesco.org
aesco.catalunya@ong-aesco.org
Adreça webhttp://ong-aesco.org/

DescripcióAmèrica, Espanya, Solidaritat i Cooperació, AESCO es una organització d’àmbit internacional, sense fins de lucre, creada al 1991 i després de 8 anys d’intensa tasca declarat d’utilitat publica. Va ser constituïda amb el propòsit de fomentar la solidaritat a través de projectes d’acció social dirigits a col·lectius en situació de vulnerabilitat. La organització compta amb una projecció significativa ja que aprofita les oportunitats que li brinda la seva comprensió del fet migratori, el seu paper dinamitzador de les xarxes d’immigrants i el seu reconeixement social per la incidència en el disseny de polítiques publiques.

Actualment formen part d’AESCO un equip de professionals i voluntaris/es que, immersos en els diversos programes i serveis, presenten un recolzament invalorable en l’atenció a les problemàtiques especifiques dels immigrants a Espanya i de altres col·lectius vulnerables, sustentat les intervencions en els valors de l’entitat: responsabilitat, ètica, transparència, reflexió/acció, participació democràtica, respecte per la diversitat, tolerància e integració. Els serveis que s’ofereixen des de AESCO ONG son les següents:

-ATENCIÓ SOCIAL: La nostra àrea de Serveis Socials proporcionen atenció social integral, realitzant seguiments dels casos i derivacions externes e internes cap a altres programes per cobrir les necessitats de les persones.

-FORMACIÓ PER L’OCUPACIÓ: En aquesta línia tenim una àmplia oferta formativa, amb mes de 30 cursos a cost social en diferents àrees: idiomes, atenció al client, Hosteleria i estètica. Alguns dels nostres cursos venen amb practiques no laborals en alguns supermercats i hotels de la ciutat.

-ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL: Mitjançant aquest servei te accés a assistència legal en totes les àrees. També realitzem xerrades gratuïtes sobre temes d’estrangeria, drets i deures dels estrangers/eres a la Sociedad d’acollida, temes laborals i sobre novetats legislatives.

-ORIENTACIÓ SOCIOLABORAL: Servei dirigit a persones aturades o que desitgin millorar la seva condició laboral actual, aquest servei es personalitzat.
Naturalesa jurídicaAltres
Col·lectiu destinatariDones
Persones en risc d'exclusió social
Persones immigrades
Població en general
TemàticaImmigració
Treball/ocupació
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Assessorament jurídic i legal
Formació
Inserció sociolaboral
Àmbit territorial d'actuacióBarcelona ciutat
Programes o projectes a destacar-INSERCIÓ SOCIOLABORAL PER DONES: AESCO ONG te com a prioritat continuar treballant per millorar i aconseguir la inserció de les dones que estan en situació més desfavorable o de especial vulnerabilitat en el àmbit laboral a la ciutat de Barcelona. Es porta a terme un pla integral on es planteja definir, organitzar, executar i avaluar un itinerari de inserció soci laboral que faciliti el recolzament e instruments necessaris per afavorir que els beneficiaris del programa trobin feina.

-PROGRAMA D’ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT SOCIOSANITARIA: El programa esta destinat al establiment i/o manteniment del projecte d’entrega d’aliments de la població més necessitada de Barcelona. Dins del programa s’elabora un pla d’atenció integral en el que s’inclouen diferents accions a desenvolupar dins d’un itinerari personal, que estarà adjuntat a les necessitats de cada persona i/o família. Les intervencions de recolzament seran, per un canto mitjançant accions d’ajuda bàsica, com es la repartició d’aliments, també oferint formació professional i mitjançant derivacions internes i externes segons la seva necessitat per accedir a altres serveis i prestacions socials.

-ENFORTIMENT DE LES CAPACITATS D’INSERCIÓ LABORAL DEL COLECTIU IMIGRANT CAP A NOUS JACIMENTS D’OCUPACIÓ: La nostra intervenció s’enfoca en l’assessorament, l’orientació, la formació i en el seguiment detallat de la totalitat dels usuaris i usuàries que participen en el programa. El programa es basa en una atenció individualitzada de cada usuari per el disseny i posada en marxa d’itineraris d’inserció laboral adequats a les seves expectatives i necessitats. L’objectiu primordial d’aquestes accions es la inserció laboral d’aquestes persones a curt termini, per això, totes les accions a desenvolupar en el programa es coordinen amb els diferent agents públics i privats amb els que AESCO ONG treballa de forma freqüent.

-RETORN VOLUNTARI PRODUCTIU: Projecte destinat a persones amb o sense permís de residencia fora del àmbit de la Unió Europea. Des d’ aquest programa es cobreixen els bitllets de retorn cap al seu país d’origen, ajuda complementaries, assessoria per la posada en marxa de l’idea de negoci i recursos econòmics per el desenvolupament de l’empresa.
Xarxes d'acció de l'ArcordXarxa d'acollida i acompanyament per a persones immigrants a Barcelona