Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Associació Arep per la salut mental
AREP

AdreçaPasseig Maragall 124
08027 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteSant Andreu
Telèfon933521339
Correu electrònicarep@arep.cat
acollida@arep.cat
Adreça webwww.arep.cat

DescripcióL'objecte social de l'Associació Arep per la salut mental és la millora del nivell de qualitat de vida de les persones que pateixen un problema de salut mental i dels seus familiars, i la seva integració social i laboral.

Per assolir l'objecte social l'Arep té les següents finalitats:

Gestionar tots tipus de serveis sanitaris, sociosanitaris, socials, de treball, residencials, esportives i de qualsevol altra tipus, per a les persones amb malaltia mental i els seus familiars, entre els que s'inclouen el foment i la pràctica de l'activitat esportiva sense finalitat lucrativa.

Participar, quan sigui convenient, en altres entitats que puguin realitzar i gestionar serveis exposats en el punt anterior.

Promoure la creació de recursos i serveis de tots tipus que puguin donar resposta a necessitats de les persones amb malaltia mental i els seus familiars.

Realitzar accions d'intervenció comunitària per a la inserció laboral amb la finalitat de generar ocupació i orientació laboral.

Defensar els drets de les persones amb malaltia mental i la seva dignitat personal i social.

Agrupar als familiars, persones amb problemàtiques de salut mental i sensibilitzades, per tal de compartir experiències i cercar formes d'ajut.

Treballar per trencar l'estigma social que pateixen les persones amb malaltia mental, influint en l'opinió pública, a fi d'assolir un millor coneixement, comprensió i acceptació de les persones amb una malaltia mental.

Aconseguir, mitjançant la insistència exercida sobre els estaments polítics i socials, l'aprovació o rectificació de lleis, que protegeixin d'una manera directa a les persones amb una malaltia mental.
Naturalesa jurídicaAssociació i federacions
Col·lectiu destinatariPersones amb malaltia mental
TemàticaÀmbit comunitari i veïnal
Dependència
Habitatge
Salut
Treball/ocupació
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Assistència psicosocial
Atenció diürna i centre de dia
Atenció residencial permanent
Habitatges d'inclusió
Inserció sociolaboral
Sensibilització
Àmbit territorial d'actuacióBarcelona ciutat
Programes o projectes a destacarPrograma de Suport i d ajuda mutua a les famílies

Programa per a joves Kè M´Expliques??

Programa de voluntariat inclusiu

Programa PAPC ( Programa Autonomia Personal Comunitaria )

Servei d´Atenció Psicològica

Programa Welcome per a persones nouvingudes

Projecte d´Acompanyament a l´envelliment

Programa USAP ( Unitat de Suport a l´Activitat Professional )

Programes per trencar l'estigma social de les persones amb malaltia mental a les escoles infantils, escoles primàries i instituts on s'imparteix l'ESO.
Xarxes d'acció de l'AcordXarxa d’Habitatges d’Inclusió social de Barcelona
Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent
Xarxa de prevenció i convivència