Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Malla Associació Catalana Tutelar de Persones amb Discapacitat Psíquica

AdreçaAmogàvers 68 Primer
08018 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteSant Martí
Telèfon933459270
Correu electrònicmagustir@malla-associacio.org
Adreça webhttps://malla-associacio.org/

DescripcióMalla Associació Catalana Tutelar de Persones amb Discapacitat Psíquica és una entitat sense ànim de lucre declarada d’utilitat pública. Fundada el 2005. El nostre objectiu és proporcionar el suport necessari a les persones amb discapacitat intel·lectual, segons resolució judicial o escriptura pública notarial, en el moment en què més ho necessiten, en tota la província de Barcelona.

L'equip de professionals treballa amb el compromís de millora contínua de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. Tenint present la seva voluntat i preferències, respectant la seva autonomia, alhora que garantim el respecte a la dignitat i ajudem a defensar els seus drets i interessos en tots els àmbits de la vida.

Naturalesa jurídicaAssociació i federacions
Col·lectiu destinatariPersones amb discapacitat
TemàticaDependència
Altres
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Assessorament jurídic i legal
Assistència psicosocial
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Programes o projectes a destacarInformació, orientació jurídica i suport: Informem i orientem sobre les mesures de provisió de suport a l’exercici de la capacitat jurídica que contempla l’ordenament jurídic. També orientem sobre altres procediments relacionats amb l’exercici de l’assistència, com la presentació d’inventari i de rendició de comptes, excusa o remoció de càrrec, autorització per la venda d’immobles, etc.
Facilitem informació sobre els tràmits administratius relacionats amb la discapacitat (dependència, grau de discapacitat, orientació de recurs, prestacions…)
Donem suport a les persones que fan d’assistent (sigui familiar o no) per fer més fàcil el desenvolupament de les seves funcions.
Aquest servei s’orienta a les persones amb discapacitat intel·lectual que poden necessitar algun tipus de suport, als familiars d’aquestes, a professionals i entitats del sector i administració.

Servei de Previsió Futur: Fem un seguiment individualitzat de la persona que en el futur pugui ser assistida, sempre que hi estigui d’acord. Aquest vincle promou el coneixement mutu de manera que, arribat el moment assumir el càrrec per part de l’entitat, ja hi ha coneixement previ de què vol i necessita, a més de confiança amb l’entitat.
Durant el període que les persones estan vinculades en el servei de previsió de futur, també podem mantenir contacte la família de la persona amb discapacitat, i si hi estan d’acord podem fer reunions amb els professionals dels recursos que utilitzen amb la finalitat de conèixer la situació personal, familiar i social perquè ajudi a l’inici de l’assumpció de l’assistència tant per l’entitat com per la persona a qui es donarà suport.
La inclusió en el servei de previsió de futur ajuda a evitar possibles situacions de vulnerabilitat o indefensió de la persona i assegurar-li el suport que necessita quan les persones (progenitors, altres parents, etc.) que li ho estan proporcionant ja no se’n puguin fer càrrec.