2A MOSTRA ECOLÒGICA SANTS-LES CORTS, DE COMERÇ I SERVEIS ECOLÒGICS I SALUDABLES.

Descripció: 

La mostra ecològica de Sants Les Corts pretén ser una fira de comerços que compleixen els requisits de ecològic, orgànic, biològic, natural, de proximitat i sostenibles, dins l’àrea de producte i serveis.

Per donar ressò a la fira i continuïtat es prioritza en les botigues de barri associades i amb externs a aquestes que facin xerrades sobre els diferents àmbits. Es també una forma de destacar la contribució que fan las entitats com la nostra, en aquest cas, associació de comerciants, a projectar la imatge dels comerços i serveis que aposten per la qualitat.

Igualment segueix amb una línia d’agrupació i distinció en la zona on s’emplaça, així com en la decoració, que indiqui en tot moment de la jornada un aire de natural, sa, sostenible, saludable, bo i de qualitat. La idea és que el visitant quedi impregnat i sigui coneixedor de l’activitat ambiental, saludable, natural, que fan les botigues del seu entorn.

Posar en valor els productes ecològics , de proximitat, i a granel dels comerços associats amb la presentació i venda d’aquests productes en la mostra.

Promocionar el consum responsable i saludable tant en productes com en serveis: es fan xerrades i demostracions, per especialistes.

Es promou la venda dels vasos solidaris de plàstic en els associats que fan restauració en la mostra.

Es promou l’ús de bosses de roba i material reciclable.