3R, Reduir, reciclar i reutilitzar

3R,  Reduir, reciclar i reutilitzar
Descripció: 

Reduir:

A 2019, continuant amb la política de l’Hospital de reduir al màxim possible el consum de bosses de plàstic d’un sol ús, s’ha portat a terme les accions següents.

Prova pilot d’eliminació de les bosses de plàstic que utilitzava el personal de neteja per la gestió de les seves “mopes”. Aquestes eren bosses d’un sol ús, de dimensions 70 x 100 cm, de plàstic no reciclat, i es van substituir per bosses de roba rentables.

Roba de llit: a la bugaderia externa, s’està actualment en vies d’eliminació de les bosses de plàstic pel transport de la roba de llit neta. Aquesta acció, un cop implantada, suposarà l’eliminació de més de 23.000 quilos anuals (més de 2 milions de bosses/any) de residu plàstic, en el total del que gestiona la bugaderia, i en la que l’Hospital de Sant Pau aporta més del 50% de la roba. A data d’avui ja s’està provant els sacs de roba rentables que duran els carros de distribució de la roba i permetran l’eliminació de bosses de plàstic abans esmentades.

Reciclar:

S’ha retirat un total de 180 papereres de rebuig, el que suposa un estalvi en bosses de rebuig de 18.720 unitats. I alhora incrementa la recollida de residus de manera selectiva d’envasos, plàstic, paper i vidre.

Reutilitzar:

Es vol fomentar la reutilització d’embolcalls de cartró  de consumibles.