Accés a la RMI del fabricant

Entitat:
Gremi Provincial de Tallers de Reparació d'automòbils de Barcelona
Descripció: 

Institucionalment formem part de l’associació estatal i europea que ha treballat els darrers anys com a grup de pressió per a que el Reglament europeu d’homologació garanteixi als operadors independents de la postvenda l’accés a la informació tècnica i dades generades pel vehicle, sense perjudici de establir protocols i mesures de seguretat.

Encara i continuar treballant en aquesta línia associativa i legislativa, en segona fase cal informar als tallers d’aquesta possibilitat com a eina del propi treball del taller, com font d’una formació contínua i reglada tècnicament competent als moments actuals i al producte – el vehicle – que ja circula als nostres carrers.

Les reunions comarcals així com els programes formatius s’orienten a explicar la justificació normativa i la pràctica en l’ús d’aquestes eines, amb exemples didàctics