Accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda als locals comercials

Entitat:
Federació Gràcia Comerç
Descripció: 

Adaptar el local comercial als cànons d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: