Accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda als locals comercials

Entitat:
Associació de Comerciants Verdi Baix i Rodalies
Descripció: 

Adaptar el local comercial als cànons d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda per tal de facilitar el seu accés.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: