Acció comunicativa durant la setmana de prevenció de residus

Descripció: 

Aquesta activitat de comunicació està dirigida a tots els membres de les xarxes socials, ja que es va publicar durant una setmana totes les accions que
es fan des del COAMB per a la prevenció de residus. Entre aquestes accions destaquen l'ús d'ampolles, gerres i gots de vidre reutilitzables per a l'aigua, l'oferiment de gots compostables per a les visites, l'ús de paper reciclat o el rebuig a usar càpsules d'un sòl ús per al cafè, entre d'altres.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: