ACCIONS D’ESTALVI ENERGÈTIC

Entitat:
Associació de Comerciants Sants Establiments Units
Descripció: 

Accions a fer per part dels comerços, que ajuden a potenciar l’estalvi energètic:

-       En estalvi d’aigua:

o    Posar papereres als lavabos, i cartell informatiu de que no es llenci paper al WC.

o    Tenir doble dispensador a la cisterna.

o    Posar (a les aixetes) dispersadors d’aigua, per a què surti amb més pressió i amb menys quantitat es tregui els mateixos resultats.

-       Estalvi en llum:

o    Tancar la porta del negoci (la de sortida al carrer) tant a l’hivern com a l’estiu, per evitar que l’aire condicionat o la calefacció estigui encès/a contínuament.

o    Reemplaçar les bombetes convencionals per bombetes de baix consum o leds.

o    Apagant ordinadors, monitors, etc, en hores no comercials.

-       En residus:

o    Fent una correcta separació de residus (reciclatge)

o    Fent ús dels punts verds quan calgui.