Aconseguir la ¨Q¨ Comerç de Qualitat

Aconseguir la ¨Q¨ Comerç de Qualitat
Descripció: 

Promoure la ¨Q¨ Comerç de qualitat; l’establiment que l’aconsegueix ha tingut que realitzar mesures d’estalvi energètic, aigua i matèries primeres, mesures per la minimització de residus, rebre el Codi de Bones Pràctiques del Comerç de Barcelona. El comerç que compleix tots els requisits se li entrega una ¨Q¨, una placa que es posa visible pels clients.