ACREDITACIÓ DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS EN LA PRODUCCIÓ GRÀFICA

Descripció: 

Objectiu/s:

L’objectiu d’aquesta acreditació és desenvolupar una referència en el sector gràfic que permeti reconèixer les empreses que s’ha adherit als criteris ambientals i de sostenibilitat, des de la preimpressió fins el producte imprès.

Breu descripció:

Des de l’any 2008, el Gremi va presentar un programa i acreditació de Bones Pràctiques Ambientals que  contempla el compliment de la legislació mediambiental, manté registres de les mesures dels paràmetres relacionats amb els diversos vectors ambientals, manté l’ ordre i la neteja, identifica i gestiona correctament els residus.

Aquesta acreditació està destinada a les indústries gràfiques que tenen el compromís de fer una gestió ambiental acurada, complint la legislació i la normativa ambiental vigents i que apliquen bones pràctiques ambientals.

Per l’obtenció de l’acreditació es seguiran els següents passos:

1. La indústria gràfica ha de presentar la carta d’adhesió al projecte i sol·licitar l’auditoria ambiental.

2. Realització de l’auditoria bàsica, per part dels tècnics del departament de medi ambient, del Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya.

3. El Gremi lliurarà un informe, de l’auditoria bàsica, realitzada a l’empresa.

4. Si l’informe és positiu, el Gremi envia la carta d’acreditació i l’autorització per l’ús de l’etiqueta. Si l’informe té oportunitats de millora, la indústria gràfica ha de comprometre’s a aplicar les mesures correctives necessàries.