Actuació de continuïtat 2017/2018- Fulls informatius per a distribuir entre els titulars de les instal•lacions d’aire condicionat i fred industrial

Entitat:
Gremi de Calefacció, Ventilació i Aire Condicionat
Descripció: 

El Gremi va confeccionar un format de full informatiu que les empreses agremiades han de lliurar als seus clients amb indicacions de les bones pràctiques tant per part del titular de la instal·lació com per part de l’empresa instal·ladora i/o mantenidora quant a la prevenció i minimització de les emissions d’efecte hivernacle a l’atmosfera (refrigerants).

L’acció es va iniciar el 2017 però es preveu de continuïtat per a diversos anys donat que cal aprofitar la visita dels tècnics a les instal·lacions per a manteniments i/o reparacions i això de vegades pot endarrerir les accions durant mesos. A més cal que coincideixi que quan l’empresa instal·ladora realitza la intervenció el responsable de la instal·lació estigui disponible per atendre el tècnic que lliurarà el document i/o informarà.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: