Actuacions de recuperació d'espais forestals i sensibilització mediambiental

Descripció: 

Dins del Programa de capacitació sociolaboral de les persones usuàries de la Fundació (basat en la metodologia de l’Aprenentatge- Servei) es realitza una col·laboració amb diferents centres educatiu, segons la qual l’alumnat fa visites educatives a la Masia Can Soler, gestionades per la Fundació Els Tres Turons.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: