Actualització de la maquinària dels ascensors

Entitat:
Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona
Descripció: 

Objectiu/s:

Reduir la contaminació acústica, aconseguir ser més eficients energèticament.

Breu descripció:

Es procedirà al canvi de tota la maquinària dels ascensors excepte de la cabina, per un model més modern, eficient i silenciós.

Persona o àrea responsable: Manteniment

Calendari d’execució previst: maig 2017 – setembre 2018

Recursos humans i econòmics: subcontractació a empresa especialitzada.

 

Indicador/s: consum energètic/nivell de soroll

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: reducció 5% / reducció 15%

 

 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: