Actualitzar il·luminació

Entitat:
Gremi d'Herbolaris i dietètica de Catalunya
Descripció: 

Què l’establiment canviï les bombetes antigues, fluorescents, etc. i que les substitueixi per bombetes LED que són més eficients energèticament i tenen una vida útil més llarga.