ADAPTACIÓ DELS COMERÇOS PER AUTISTES

Descripció: 

Projecte social, mitjançant un conveni de col·laboració amb una entitat especialitzada, per adaptar mitjançant pictogrames per a persones amb autisme, els locals dels comerços associats al SAAC.

Aquesta entitat es diu ILEARNTAP i està formada per un equip de psicòlegs, especialitzats en psicopedagogia i autisme.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: