Adhesió al Pacte Global de les Nacions Unides i pla d’acció RSC

Entitat:
FGC Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Descripció: 

Breu descripció:

Les principal accions que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya porta a terme, totes elles encaminades a avançar i aprofundir en els compromisos que inspiren el Pacte Global de les Nacions Unides, del que en som membres, i en consonància amb l’adhesió a la Declaració Universal de Drets Humans.

Aquest darrer període hem posat el focus en la transparència, amb la creació d’una àrea específica al nostre web corporatiu.

L’informe de progrés de l’any 2014 reflecteix clarament la nostra vocació d’empresa socialment responsable, aspecte que cada cop més és determinant a l’hora de dissenyar l’estratègia i les polítiques corporatives mitjançant plans i compromisos concrets.

La Memòria d’activitats de l’any 2014 ha estat redactada seguint criteris de responsabilitat social i sostenibilitat.

Més informació:

https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2015/216041/original/GCompact_Informe_15.pdf?1448983899

Pla d’acció RSC

http://transparencia.fgc.cat/wp-content/uploads/2015/05/Pla-RSC-2013-2015-aprovat-CD.pdf