Adhesió al Programa d`Acords Voluntaris

Entitat:
HOSPITAL PLATÓ Fundació Privada
Descripció: 

Breu descripció:

Hospital Plató s’adhereix al Programa d’Acords Voluntaris. L’abast de l’adhesió és el de tots els seus centres

http://canviclimatic.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/Adhesio-Hospital-Plato

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: