Adhesió al Programa d’Acords Voluntaris

Entitat:
FGC Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Descripció: 

Breu descripció:

Adhesió de l’edifici corporatiu de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al Programa d’Acords Voluntaris, organització compromesa amb la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Data de l`adhesió: 15/03/2012

Explicació Tendències Inventari: S`ha reduït el consum elèctric un 5% entre 2013 i 2014 però s`ha incrementat l`ús del vehicle propi.

Descripció Inventari: S`han inclòs les següents fonts d`emissió de GEH:

- Consum elèctric gener - desembre 2014

- Consum de combustible flota de vehicles per gestions de treball adscrits a les àrees de l`edifici corporatiu d`FGC. 

Més informació: https://dtes.gencat.cat/soccc_public/AppJava/public/llistat.do?reqCode=list

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: