Adhesió dels comerços al REC

Adhesió dels comerços al REC
Descripció: 

Amb l’adhesió dels comerços de Roquetes al nou sistema d’intercanvi REC, es pretén que els diners es quedin i circulin en el barri a través del conjunt de persones, comerços i entitats que l'utilitzen.

Això fomenta l'economia de proximitat i apodera a la ciutadania enfortint les xarxes associatives i millorant la vida dels veïns i les veïnes.

Els comerços de l'Associació de Comerciants de Roquetes que s'adhereixin al REC podran oferir els seus productes o serveis a persones que vulguin pagar en REC, per la qual cosa suposa una oportunitat d'arribar a més clients.

Per això, des de l'associació es fomentarà l'adhesió dels comerços associats a aquesta xarxa.