AFAVORIR LA COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES LOCALS, ECOLÒGICS, DE COMERÇ JUST, ARTESANALS O GENUÏNS

Descripció: 

Augmentar la presència i venda dels productes fets o adquirits respectant les persones i el medi ambient (productes locals, ecològics, de comerç just, productes artesanals o genuïns).

Afavorir la compra i posterior venda del producte local alimentari de qualitat i sostenible i en el cas dels productes no alimentaris, els productes artesanals i locals, elaborats amb processos respectuosos i saludables per a les persones i per a la societat.