Afavorir la creació de càtedres d’empresa en temes de sostenibilitat

Entitat:
Universitat de Barcelona UB
Descripció: 

Breu descripció:

Afavorir la creació de càtedres d’empresa en temes de sostenibilitat (LE-10.23).

Línia estratègica: recerca en sostenibilitat.

Objectiu: promoure la relació universitat, societat i empresa en l’àmbit de la recerca en sostenibilitat i medi ambient.

Les càtedres d’empresa són instruments de col·laboració entre universitat i empreses patrocinadores que faciliten la creació d’espais de reflexió i recerca a l’entorn de temes d’interès per a les entitats privades que les financen. Els convenis que fan viables les càtedres d’empresa són durables (de 3 anys com a mínim) i d’ampli abast, i permeten la realització d’activitats com ara jornades, tallers, cursos o projectes de recerca.

Fases:

-       Acord institucional per al desenvolupament de càtedres d’empresa en sostenibilitat.

-       Disseny d’elements de comunicació per a la difusió del projecte de càtedres d’empresa en sostenibilitat.

-       Contacte amb les empreses amb interessos comuns en recerca en sostenibilitat identificades a l’acció.

-       Establiment dels objectius i condicions de les càtedres que s’hagin concretat. Signatura del conveni.

-       Nomenament dels Directors de les càtedres.

-       Execució de les accions previstes al pla de la càtedra d’empresa.

Indicadors de seguiment:

Elaboració dels elements de comunicació per a la difusió del projecte de càtedres d’empresa en sostenibilitat.

Nombre de càtedres d’empresa en sostenibilitat creades.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: