Agenda de la Construcció Sostenible

Descripció: 
Objectiu/s:
 
Sensibilització de tots els actors implicats en el sector de l’edificació i promoció de
l’actuació a favor del medi ambient mitjançant:
 l’estalvi energètic
 l’eficiència energètica en els edificis
 l’ús de materials de baix impacte ambiental
 la millora de les condicions d’habitabilitat en els habitatges
el tractament de residus produïts durant la fabricació, edificació, manteniment, rehabilitació i reciclatge dels materials de construcció.
 
Breu descripció: 
 
L’Agenda de la Construcció Sostenible és una eina de consulta per actors del
sector de l’edificació, formada per les següents bases de dades:
 productes mediambientalment sostenibles relacionats amb serveis i materials de construcció
 publicacions sobre construcció i medi ambient
 bones pràctiques en l’edificació i l`urbanisme a nivell internacional
 casos pràctics
 enllaços relacionats
Compte amb uns apartats monogràfics sobre energia, aigua, materials, residus, planejament, bones
pràctiques, salut i professionals. El seu Newsletter sobre construcció i sostenibilitat manté als
professionals informats sobre temes monogràfics, notícies d’actualitat, activitats i formació, totes
elles lligades a l’edificació sostenible i les energies renovables.
 
Persona o àrea responsable: Àrea tècnica
Calendari d’execució previst: 2013-2022
Recursos humans i econòmics: Personal intern de l’àrea i suport extern de col·laboradors. 
 
Indicador/s: Nombre de visites
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: entorn les 40.000