Agenda de la Construcció Sostenible (actualització i nous continguts)

Descripció: 

L’Agenda de la Construcció Sostenible és una eina de consulta per actors de sector de l’edificació, formada per bases de dades: productes mediambientalment sostenibles relacionats amb serveis i materials de construcción; publicacions sobre construcció i medi ambient; bones pràctiques en l’edificació i l'urbanisme a nivell internacional; casos pràctics i enllaços relacionats. Compta amb un Newsletter per mantenir als professionals informats sobre construcció i sostenibilitat.

Més informació (enllaç): http://www.csostenible.net/

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: