Airejador d`aigua

Entitat:
Eix Gran de Gràcia
Descripció: 

Es compraran airejadors perquè tots els comerços associats el puguin posar a les aixetes dels lavabos del seus establiments. D’aquesta manera s’aconsegueix l’objectiu de reducció de consum i de despesa.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: