Ambientalització de fires i esdeveniments

Descripció: 

Objectius:

Els grans esdeveniments de públic generen cost energètic i residus, així com les estructures que es basteixen. L’objectiu, doncs, és doble: a) reduir els consums i els residus i b) ús al màxim de materials i energia sostenibles.

Breu descripció:

Ambientalització de fires i esdeveniments en què el Gremi i/o les llibreries participen: co/organitzar o participar en fires, establint criteris de sostenibilitat en el muntatge/desmuntatge, consums i estructures de les fires.