Ambientalització de la seu col·legial

Descripció: 

Objectiu/s:

Reducció del volum de paper a les oficines del Col·legi i d’enviaments de comunicats i informació en paper a les persones col·legiades.

 

Estalvi energètic amb millores a les instal·lacions.

Breu descripció:

El COVB ha disminuït considerablement la generació de paper a les seves oficines ja que una gran part dels processos es duen a terme a través de les eines informàtiques, s’escanegen els documents i s’emmagatzemen en una base de dades informatitzada substituint en gran mesura l’antic arxiu documental en suport paper.

Imprimir solament quan sigui realment necessari i fer servir les dues cares del paper.

Intentar reutilitzar el paper ja imprès per fer esborranys o prendre anotacions.

A més es recicla el paper que es genera en uns contenidors selectius que són recollits per una empresa de recollida i tractament de paper.

S’estudiarà la compra de paper de fibra reciclada per el consum intern, i la compra de paper de fibra verge intentar que sigui amb certificat de FSC o PEFC (procedència de masses forestals aprofitades amb uns criteris estrictes pel que fa a la protecció ambiental i als aspectes socials).

Estalvi energètic amb la millora i substitució de llums de la seu col·legial per LEDs.

Persona o àrea responsable: Mònica Rodríguez – Cap d’Administració 

Calendari d’execució previst: Ininterromput durant tot l’any a través dels mitjans de comunicació electrònics: pàgina Web, xarxes socials, correus electrònics.

Recursos humans i econòmics: Agència de comunicació i personal del Col·legi.

 Indicador/s:

60 caixes de paper Din A4

El consum elèctric d’un  any és de 4.800KW

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

Nombre de caixes de paper de fibra reciclada o de certificació FSC o PEFC.

Reducció del consum elèctric a 4.200 KW

Nombre de lluminàries substituïdes a LEDs