Ambientalització de les oficines

Ambientalització de les oficines
Descripció: 

El COVB ha disminuït considerablement la generació de paper a les seves oficines ja que una gran part dels processos es duen a terme a través de les eines informàtiques, s’escanegen els documents i s’emmagatzemen en una base de dades informatitzada substituint en gran mesura l’antic arxiu documental en suport paper.

Imprimir solament quan sigui realment necessari i fer servir les dues cares del paper. Intentar reutilitzar el paper ja imprès per fer esborranys o prendre anotacions. A més es recicla el paper que es genera en uns contenidors selectius que són recollits per una empresa de recollida i tractament de paper.

S’estudiarà la compra de paper de fibra reciclada per el consum intern, i la compra de paper de fibra verge intentar que sigui amb certificat de FSC o PEFC (procedència de masses forestals aprofitades amb uns criteris estrictes pel que fa a la protecció ambiental i als aspectes socials).

Estalvi energètic amb millores a les instal·lacions i canvi de llums de la seu col·legial amb LEDs.

Eliminació de bosses de plàstic a les papereres de les instal·lacions.

Reducció d’ús d’aigua a les cisternes dels lavabos.