Ambientalització d`obres

Descripció: 

Breu descripció:

- Sistematitzar un procés de treball en diferents fases de les obres que tendeixi a minorar l`impacte ambiental i social que aquests poden ocasionar.

  • Aplicar el Decret d`Ambientalització d`Obres en els projectes de la Gerència.
  • Aplicar la "Guia bàsica d`eficiència energètica en edificis municipals" en els projectes de la Gerència.
  • Aplicar la Política Responsable de Compra de Fusta.
  • Establir criteris ambientals i socials en les petites obres i reformes, tenint en compte consums d`aigua, energia, materials de productes, tant en el projecte com en l`obra.
  • Establir estàndards d`excel·lència ambiental per a projectes exemplars de nova construcció (prova pilot).
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: