Ambientalitzar les unitats mòbils de l’empresa per reduir la contaminació atmosfèrica

Entitat:
e-WIS
Descripció: 
Millorar la nostra unitat mòbil amb LEDs i plaques solars, així com la segona unitat mòbil (furgoneta), ja adquirida amb motor híbrid o totalment elèctric.

L’objectiu és generar energia neta (i no amb gasoil) per fer anar les màquines que són dintre de la furgoneta d’e-WIS i que es necessiten per fer la nostra feina de destrucció de dades sensibles. Alhora es redueix la contaminació deguda al transport, donat que la majoria dels nostres clients són a ciutats com per exemple Barcelona.
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: