“Apadrinament d’arbres”

Descripció: 

Regar els arbres de davant les floristeries amb les aigües re-aprofitades amb restes orgàniques i plantar plantes als escocells per incorporar més verd a les ciutats, crear petits oasis a la ciutat, i fomentar la pol·linització d’espècies autòctones.

El Gremi farà una campanya de comunicació als seus agremiats (mitjançant circulars, pàgina web i newsletter) i al consumidor en general (mitjançant pàgina web, xarxes socials i newsletter), de les zones amb arbres apadrinats per floristes.