Aposta pel turisme sostenible, responsable i ètic

Entitat:
Ecoitineraria Barcelona
Descripció: 
A totes les nostres rutes arribem sempre al punt de partida amb transport públic, oferim refrigeri ecològic, donem als clients un dossier informatiu sobre la ruta a realitzar amb la possibilitat de enviar-li en format pdf via correu electrònic en lloc de donar-li paper, i gestionem la nostra economia amb la banca ètica. Per tant, contribuïm a avançar en la línia del turisme sostenible, impulsar l’ocupació verda i cercar la prosperitat dins dels límits del planeta.