Aprofitament de les aigües freàtiques al Metro de Barcelona

Entitat:
TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA - TMB
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: