Asessoria energètica

Entitat:
Fundació Barcelona Comerç
Asessoria energètica
Descripció: 

Posem gratuïtament a l’abast dels eixos comercials de Barcelona Comerç un  equip d'assessors especialitzats en energia elèctrica i gas. Aquests analitzen gratuïtament la despesa i elaboren una proposta d’estalvi en el subministrament elèctric i de gas, assessorant en les actuacions a realitzar i recolzant la gestió i execució de les millores. Les botigues associades a qualsevol dels 23 eixos que conformen Barcelona Comerç poden optar als següents serveis:

-Anàlisi del contracte, tan de llum com de gas, per conèixer si és el més avantatjós per al perfil de consum i si s'ajusta al context actual de preus, amb l'objectiu d'optimitzar la despesa. 

-Conèixer si la comercialitzadora està facturant un preu segons el BOE, sense afegir càrrecs extres. 

-Anàlisi de la potència elèctrica contractada per conèixer si s’ajusta a les necessitats productives del comerç, per maximitzar l’estalvi