Ateneu de Fabricació Digital de les Corts

Descripció: 

Breu descripció:

La Xarxa d`Ateneus de Fabricació de Barcelona ofereix uns espais i uns equips per al disseny i la fabricació digital. En aquests espais, persones i entitats amb diferents trajectòries, formacions, història i capacitat tenen un punt de trobada on reflexionar, experimentar i debatre sobre els aspectes que tenen a veure amb l`ús de les tecnologies per a la fabricació digital.

Des dels Ateneus també es vol estimular la creativitat i el talent local, l`experimentació i l`aprenentatge conjunt, fent partícips als creadors dels processos productius en les seves pròpies obres i principalment en aquelles susceptibles de generar ocupació i negoci. Està previst que cada districte de Barcelona compti, com a mínim, amb un Ateneu de Fabricació, consolidant la idea de barris productius definida a l`estratègia d`SmartCities de la ciutat.

Més informació:

www.bcn.cat/ateneusdefabricacio