Atles dels ocells nidificants de la ciutat de Barcelona

Entitat:
Institut Català d'Ornitologia (ICO)
Descripció: 

Breu descripció
L’atles dels ocells nidificants de la ciutat de Barcelona és bàsicament un projecte de ciència de la ciutadania en el qual el ciutadà ha de buscar dades sobre la cria dels ocells a la ciutat a través de 3 models de participació amb 3 nivells de dificultat per tal d’adequar la participació als coneixements del voluntari. Les dades recollides permetran desenvolupar mapes de presència de tots els ocells nidificants a la ciutat i mapes d’abundància d’alta precisió per a les espècies més comuns.

L’Atles dels ocells nidificants de la ciutat de Barcelona ha de servir per conèixer la localització de totes les espècies d’ocells que crien a Barcelona i aconseguir així una nova eina de gran utilitat en la gestió i planificació ambiental del municipi. A més, l’Atles dels ocells nidificants de Barcelona ha d’esdevenir un projecte socialment engrescador, un referent que acosti la ciència a la ciutadania i n’impulsi el gaudi naturalista.

Més informació: http://www.ornitologia.org/ca/quefem/monitoratge/atles/atles_barcelona/index.html

 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: