Auditoria legal ambiental

Descripció: 

L´objectiu és realitzar una Auditoria legal ambiental, per part d’un empresa especialitzada en sostenibilitat.

Una auditoria legal consisteix en la identificació dels requeriments legals aplicables a l’organització i la posterior avaluació del grau de compliment dels mateixos, definint les accions necessàries per a donar resposta a incompliments detectats, cas que n’existeixin.

L’auditoria es centrarà en la normativa comunitària, estatal, autonòmica i local relativa als aspectes ambientals i de seguretat industrial per la cuina central, i tots els restaurants del grup. Així doncs, inclourà normativa referent a:

 • Accidents greus (Seveso)
 • Aigües
 •  Aparells a pressió
 • Aparells d’elevació
 •  Atmosfera
 •  Contaminació lluminosa
 •  Control de la legionel·losi
 •  Control i prevenció
 •  Edificació sostenible i eficiència energètica
 •  Emergències
 •  Emmagatzematge de productes petrolífers
 •  Emmagatzematge de productes químics
 •  Impacte ambiental
 •  Instal·lacions de telecomunicacions
 •  Instal·lacions frigorífiques
 •  Instal·lacions ionitzants
 •  Instal·lacions de gas
 •  Instal·lacions elèctriques
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: