Aula formativa Estel Tàpia

Entitat:
Associaci¢ Estel T…pia
Descripció: 

1. Aula formativa Estel Tàpia

 

Breu descripció:

 

A traves del aula formativa, els nostres beneficiaris desenvolupen hàbits de cultura del treball, però sobre tot hi ha un empoderament de cadascun de ells, es treballa la seguretat, la autoconfiança, qüestions que per el seu grau de exclusió en la que es troben han perdut.

 

Més informació: www.esteltapia.org

 

Beneficis:

 

  X  Ambientals          X   Socials        X    Econòmics

 

Vigència de l’actuació: continua

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
9.9. Refermar el treball en xarxa per desenvolupar projectes comuns: sumar les inicia­tives aïllades en una acció conjunta i crear sinergies.

9.10. Millorar la comunicació i la visualització de processos educatius i participatius a favor de la sostenibilitat, les seves accions i els seus resultats.

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: