AULA OBERTA

Descripció: 

Objectiu/s:

 

Potenciar les habilitats social del usuaris atesos per la Fundació Formació i Treball, per sota d’aquesta tasca hi ha l’objectiu d’afavorir la inserció laboral dels nostres col·lectius.

Breu descripció:

Aula de recerca de feina que vol facilitar a les persones participants l’adquisició de competències informàtiques bàsiques per millorar el procés de recerca de feina. El seu enfocament és pràctic, orientat a les necessitats de cada usuari i amb la possibilitat d’un seguiment posterior.

 

Càrrec o àrea responsable: Marina Arnau

Calendari d’execució previst: Març 2013 - Permanent

Recursos humans i econòmics:

Personal:

Un tècnic

Coordinador

Despeses: 21.633€

 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: