Avançar en la responsabilitat social

Entitat:
Metropolis CET
Descripció: 

Breu descripció:

-Conscienciar als nostres clients en el compliment de la LISMI.

-Assessorar-los en matèria de contractació de persones amb discapacitat, donant un pas més en les seves estratègies de RSC, per eliminar prejudicis i estigmes vers aquest col·lectiu.

-Calculadora web per facilitar a les empreses el càlcul de les mesures alternatives (% reserva quota social personal amb discapacitat).

-Ser un agent actiu dintre del sector, generant debat, col·laborant amb administracions i entitats (Federació Catalana Centres Especials de Treball).