BALANÇ GLOBAL

Entitat:
Formació i Treball (FiT)
Descripció: 

Objectiu/s:

Avaluació constant dels indicadors definits per la Fundació.

Breu descripció:

Avaluació dels projectes i serveis de la Fundació en termes socials, ambientals, econòmics. Les activitats de caire social afecten a totes aquelles vinculades als usuaris que até la Fundació, així com els voluntaris i treballadors que en formen part. Les de caire ambiental van dirigides als serveis. I els indicadors econòmics estan vinculats a totes les activitats que desenvolupa la Fundació.

Càrrec o àrea responsable: Albert Alberich

Calendari d’execució previst: 1986 - Permanent

Recursos humans i econòmics: Direcció i Departament d’Administració. Pressupost Anual

Indicador/s: Persones ateses, Persones que treballen en empresa externa, Contractes d’inserció, Famílies ateses en el Programa d’Entrega Social, Quilos de roba recollits.