Balanç Social 2015 Per la transparència i la construcció de Mercat Social

Entitat:
Xarxa d'Economia Solidària (XES)
Descripció: 

Balanç Social 2015

Per la transparència i la construcció de Mercat Social

 

 

 

 

 

Descripció de la iniciativa

 

Balanç Social és una eina de rendició de comptes per mesurar l’impacte social, ambiental i de bon govern. Les organitzacions que utilitzen aquesta eina poden fer servir els resultats per millorar internament i permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social. El balanç social avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social, la qualitat laboral i la qualitat professional.

 

Un cop fet el balanç social, les organitzacions poden estendre’n el seu ús i funcionalitat interna. Per un costat, poden elaborar la seva memòria de responsabilitat social a partir d’una plantilla de memòria, la qual disposa d’una taula d’equivalències tècniques amb els indicadors del Global Reporting Initiative. Per altra banda, a partir dels compromisos de millora expressats per les organitzacions amb la sol·licitud del segell, la comissió de balanç social intenta generar dinàmiques d’intercooperació per tal que siguin les pròpies organitzacions de l’Economia social i solidària les que ajudin a les altres a complir els compromisos de millora.

 

Al 2015, 25 organitzacions membres de Barcelona + Sostenible van elaborar el seu propi Balanç Social i  es va recollir les dades en un Informe d’indicadors agregats: https://bsxes.files.wordpress.com/2016/03/informe_bcnsostenible_def.pdf

 

Objectiu del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat

·         Objectiu 6: Bon Govern i responsabilitat social: de la intervenció sectorial a la coordinació efectiva
6.5: Incrementar la transparència: open data, observatoris, indicadors i informes de seguiment.

·         Objectiu 8.Progrés i Desenvolupament: de la preocupació per la sostenibilitat a una economia que s’hi fonamenti

8.10: Buscar indicadors alternatius al PIB per mesurar el benestar social (balanç social, economia del bé comú, índex de desenvolupament humà, índexs de felicitat, etc.).

 

 

Durada

Cada any es realitza una campanya de Balanç Social perquè les organitzacions presentin les seves dades. La campanya de 2015, per reportar sobre els indicadors del 2014, va començar al maig i va finalitzar al juny.

Valors a destacar

Col·laborativa, innovadora, replicable, treball en xarxa i que implica la millora constant de les entitats que col·laboren per millorar el seu rendiment social, ambiental i de bon govern davant la societat.

Impulsor

Xarxa d’Economia Solidària (XES)

Contacte

Ruben Suriñach, Xarxa d’Economia Solidària (XES), ruben@bsxes.org http://mercatsocial.xes.cat/ca/eines/balancsocial/

Col·laboradors

Barcelona + Sostenible i totes les entitats i organitzacions que van elaborar el Balanç Social al 2015.

Indicadors associats

25 organitzacions de Barcelona + Sostenible van elaborar el Balanç social al 2015.

72 organitzacions, en total, van elaborar el Balanç Social al 2015.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: