Bici Amiga

Descripció: 

Objectiu/s:

Creació de llocs de treballs per a col·lectius que pateixen alt grau de vulnerabilitat a través de la creació d´un aparcament vigilat de bicicletes, que també ofereix un taller de reparació i compra de bicicletes de segona mà.

Breu descripció:

Aconseguir un a ciutat amable i segura per a l’ús de bicicletes a través d’aquest aparcament vigilat. Un espai sostenible que també ofereix un taller de reparació i compra de bicicletes de segona mà i lloguer de bicicletes.

Projecte d’inserció sociolaboral que potencia l’ús de la bicicleta i la creació de llocs de treballs per a col·lectius de joves que pateixen alt grau de vulnerabilitat.

Més informació: http://bicipark.org/

Bici Amiga del c. Numància 153 i Bic amiga davant del Campus Diagonal-Besòs (UPC).

Persona o àrea responsable: Enric Falcó
Calendari d’execució previst: Bici Amiga Numància: Abril 2014 – Permanent
Bici amiga davant campus UPC: Setembre 2017 – Desembre 2019
Recursos humans i econòmics: Bici Amiga Numància: 2 persones d´inserció.
Bici amiga davant campus UPC: 3 persones d´inserció.


Bicipark UPC  Bicipark Numància
Ingressos
26.186               7.622
Despeses
71.675               129.401
Personal
50.984               108.417
Materials
1.673                  1.519
Despeses local
4.600                   6.208
Despeses financeres
1.049                   540
Serveis exteriors
1.488                   468
Tributs
444                      1.200
Publicitat
600                      3.793
Amortitzacions
8.497                   2.476
Altres
2.340                   3.780
Resultat
-45.489               -31.779

Indicador/s: Abonaments i contractes d´inserció.

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 500 abonaments i 5 persones contractades d´inserció.

 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: