Bon clima

Entitat:
Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona
Descripció: 

Objectiu/s:

Augmentar l’eficiència energètica dels sistemes de climatització, reduir la contaminació acústica dels aparells i aconseguir un clima més còmode per tots

Breu descripció:

Canvi dels aparells i sistemes de climatització per uns més moderns, més eficients i més silenciosos. Aparells individualitzats per cada sector de l’edifici per ajustar la temperatura el màxim possible, aconseguint major eficiència i millor clima de treball i comoditat per tothom.

Persona o àrea responsable: Manteniment

Calendari d’execució previst: juny 2016 – juny 2017

Recursos humans i econòmics: subcontractació a empresa especialitzada.

 

Indicador/s: estalvi energètic / grau de soroll / satisfacció dels empleats

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: reducció 5% / reducció 7% / augment 20%

 

 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: