BON GOVERN: Codi Ètic

Entitat:
Saba Aparcaments S.A.
Descripció: 

Breu descripció:

El Codi Ètic de SABA serveix coma eix vertebrador de la política de responsabilitat social, està dotat d’un conjunt de normes deontològiques que regeixen el comportament de Saba; consellers, directius i empleats, amb la finalitat de transmetre la missió, visió i valors de l’organització seguint una sèrie de principis, compromisos i responsabilitats ètiques aplicables als òrgans d’administració, directius, empleats i filials.

El Comitè Ètic és l’òrgan central que vetlla pel seu respecte i pel disseny de polítiques que garanteixin l’efectivitat de totes les disposicions que s’estableixen en aquest Codi.

El Canal Ètic és el vehicle de comunicació a través del qual les persones manifestin els seus dubtes, suggeriments o denúncies.

Més informació:

http://www.saba.eu/motorcms/dynamicData/juntageneral/PZGB218476.pdf

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: