Bones pràctiques ambientals en matèria d’eficiència energètica

Bones pràctiques ambientals en matèria d’eficiència energètica
Descripció: 
Accions a les botigues:
  • Canvis en els lluminàries: Substitució de tecnologia tradicional per LED
  • Millora de la gestió: Monitorització dels subministraments energètics, bones pràctiques en la gestió horària de consums.
  • Nous equipaments: Instal·lacions de noves eines com ara sondes de qualitat de l’aire pel control de la ventilació o plaques fotovoltaiques (en algunes instal·lacions).
  • Bones pràctiques de climatització: Canvi de la temperatura de consigna als espais del magatzem.
  • Consum d’energia verda, menys emissions C02

Més informació: http://memoriadesostenibilitat.abacus.catf