Bones pràctiques en consum responsable (Kit d’ambientalització)

Bones pràctiques en consum responsable (Kit d’ambientalització)
Descripció: 

L’ambientalització es fa a través d’adhesius que contenen missatges breus i directes per incentivar bones pràctiques a l’hora de consumir aigua, energia i materials, entre les persones que hi treballen i els visitants puntuals. Aquests adhesius s’hauran d’enganxar en llocs estratègics per tal que tinguin més efecte.

El Kit Barcelona + Sostenible no compta únicament amb adhesius sinó que també conté una infografia que dóna una informació més detallada sobre els missatges que apareixen en aquests adhesius. També podreu trobar dos cartells, un d’ells enfocat a la prevenció de l’ús de bosses de plàstic i l’altre a la correcta gestió de residus.

Fent ús dels diferents materials que ofereix aquest recurs podreu aplicar bones pràctiques en consum responsable d’una manera fàcil i entretinguda, que us pot arribar a suposar un petit estalvi econòmic i energètic!

L’acció es planteja per als anys 2019 i 2020: L’any 2019 les empreses que s’adhereixin poden recollir els consums elèctrics i d’aigua abans d’instal•lar el kit i al cap d’un any (2020) fer l’estudi comparatiu.

Més informació: http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca