Boscana i Bridepalla

Descripció: 
 

5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ:  Boscana i Bridepalla

Objectiu/s:

Realitzar una activitat col·laborativa i diversificada al servei de taller ocupacional, capaç d’involucrar a la majoria dels nostres usuaris el Servei de STO i que a més contribueixi a una acció sostenible.

 

 

 

 

Breu descripció:

Bridepalla proporciona tot el material necessari  per a la realització de les boles de fang,  l’explicació del procés als educadors i la recollida de les boles un cop aquestes ja estan llestes per a la seva comercialització.

Els usuaris del servei de taller ocupacional, el·laboren les boles de fang (fan la barreja dels components, fan les boles, els hi posen colors i les col·loquen a les safates de presentació.

 

 

 

Beneficis esperats:

 

_x_ Ambientals      

_x_ Socials   

_x_ Econòmics 

 

 

Actuació:

 

_x_ d’innovació

__ de millora

__ de continuïtat

 

 

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:

 

1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.10

3.9

4.5,4.8,4.10,

5.1,5.2,5.3, 5.5,5.6,5.8,5.10

6.1,6.3,6.4,6.6,6.7,6.8,6.9

7.1,7.2,7.4,7.7,7.10

8.1,8.3,8.4,8.5,8.6,8.8,8.9

9.1,9.2,9.3,9.6,9.9,9.10

10.4

 

 

 

Persona o àrea responsable: Beatriu Bonilla, responsable  de projectes de medi ambient i sostenibilitat a Boscana

Calendari d’execució previst:

10 hores setmanals aproximadament de Setembre a Setembre excepte el mes d’Agost i vacances de Nadal.

 

Recursos humans i econòmics:

4 educadors, 1  persona responsable de mantenir la comunicació amb Bridepalla i 12 usuaris que realitzen la tasca

 

Observacions:

 

 

Indicador/s:

Grau de participació dels usuaris: 80%

Bon aspecte en la presentació final  de les boles: 90%

Compliment de les dates d’entrega: 100%

 

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 100%